Vat­ten­hus­håll­nings­projekt

Avtal för vattenhushållningsprojekt

LandPro betjänar i mar­kan­skaff­nings­frågor för vat­ten­hus­håll­nings­projekt.   Vi sköter om upp­gifter omfattar fas­tighets- och mar­kä­garut­red­ningar, inven­te­ringar av ege­dom­vär­dering av ersätt­ningar för anläggningstillstånd/​servitutavtal. Vi assi­sterar även i servitutförrättningar.

Nytt­jan­de­rätts­avtal för Veikkola-Kolmpers vat­tan­hus­håll­nings­led­ningen, Kyrkslätt

Hösten 2014 ansvarade LandPro för anskaffning av nytt­jan­de­rätts­avtal för Veikkola -Kolmpers vat­ten­hus­håll­nings­ledning. Som beställare fun­gerade Kyrkslätt kommuns vattenverk. 

LandPro utförde anskaffning av nytt­jan­de­rätts­avtal, för­hand­lingar med och kon­takter till mar­kägare, ord­nande av ter­rängsyn, inven­tering och vär­dering av egendom som måste avlägsnas samt upp­gö­rande och för­valtning av ersättningsavtal.

Vesitaloushanke

Kan vi vara till hjälp?

Soita 000 000 0000