Kolla in våra projekt

Kolla in våra refe­renser och gå med i gruppen av våra nöjda kunder

LandPron asi­ak­kaina on lukuisia valtion ja kuntien  vira­no­maisia sekä kan­sal­lisia ja kan­sa­in­välisiä yri­tyksiä.  Lista­simme sivulle osan mene­styk­sek­käistä hank­kei­stamme.

På denna sida har samlats valbara refe­renser enligt tjäns­te­ka­tegori. Se finska sidan för ytter­ligare refe­renser.

Tra­fik­leds­projekt

Mar­kan­skaffning

 • Rv 4 Hartola – Ora­va­ki­ven­salmi, Hartola.
 • Ring III, 3. skede (Askis och Van­da­forsen-Pakkala tilläggs­filer), Vanda
 • Lv 969 Nel­li­mintie mellan Aku­järvi – Vir­ta­niemi, Enare
 • Ring I Bred­viken, Esbo
 • Lands­vägs­för­bätt­rings­projekt i Östra Nyland, Borgå och Sibbo
 • Lv 180 Skär­gårds­vägen, St. Karins och Pargas
 • Rv 4 i Rovaniemi
 • E18 Åbo Ringväg, St. Karins och Kaarina och Lieto
 • Rv 6 Taa­vetti – Vill­man­strand ser­vicesta­tioner, Luumäki och Vill­man­strand
 • Lätt tra­fikled Ailasto – Keskikylä, Hai­luoto
 • Rv 1 Domsby – Knektbron, Esbo
 • Ring I vid Kägeludden, Esbo
 • Rv 8 Raisio – Nousi­ainen
 • Ring­banan, Vanda

Övriga uppdrag

 • Rv 12 Uusikylä – Tillola, skador under pla­ne­rings­tiden, Lahtis och Iitti.
 • Inlös­ningar för Väst­metron som biträde för mar­kägare, Esbo
 • Rv 15 skador under plne­rings­tiden, Kouvola och Kotka
Aurinkoenergia

Vind­kraft- och sole­ner­gi­projekt

 • Sole­ner­gi­projekt i Södra Finland för en fransk pro­jekt­ut­vecklare
 • Alajoki-Peu­ralinnan vind­kraftspark, enskilda vägar, Alajoki
 • Vind­kraft­projekt för en fransk pro­jekt­ut­vecklare
 • Kok­koneva vind­kraftpark, Perho
 • Elför­va­rings­projekt i Södra Finland för en fransk pro­jekt­ut­vecklare
 • Sau­namaa vind­kraft­projekt, Teuva och Kurikka
 • Suo­la­kangas vind­kraft­projekt, Kau­hajoki
 • Huh­ta­harju vin­kraft­projekt, Ii
 • Kang­astuuli vind­kraftpark, Sii­kajoki
 • Santavuori vind­kraftpark, Ilmajoki

Vat­ten­hus­håll­nings­projekt

 • Veikkola – Kolmpers vat­ten­hus­håll­nings­led­ningen i Kyrkslätt; nytt­jan­de­rätts- och ersätt­nings­avtal samt inven­te­ringar
 • Lapinkylä – Veikkola vat­ten­hus­håll­nings­led­ningen i Kyrkslätt; nytt­jan­de­rätts- och ersätt­nings­avtal samt inven­te­ringar

Marina infra­struk­tur­projekt

 • Nord Stream 2 natur­gas­ledning, MKB- och till­stånds­för­fa­randen i Finland
 • Till­stånds­för­fa­randen för Baltika marin data­kabel i Finland och Sverige 
 • Till­stånds­pro­cesser för flyttning av en marin data­kabel i Sverige
 • Till­stånds­pro­cesser för E-Finest marin data­kabel i Finland
 • Till­stånds­pro­cesser för Sea Lion marin data­kabel i Finland
 • Nord Stream, natur­gas­ledning genom Östersjön, MKB- och till­stånds­för­fa­randen i Finland   
Merialuehanke

Fas­tig­hets­vär­dering

 • Berg­täkt­område och päls­djursfarm, Pargas
 • Lax­källare, Simo
 • Vär­dering av T- och KTY-kvarter, Sam­monmäki, Tusby
 • Sjö­r­ädd­ningsäll­skapets mötes- och utbild­ningscenter, Pargas
 • Gamla bastun, Raseborg
 • AO/RA-kvarter strand­tomter Baggö, Raseborg
 • AK-tomt, Torg­gatan, Karis
 • Villa Grantorp, Raseborg
 • Luumäki-Imatra ban­projekt, fas­tig­hets­vär­de­ringar, Imatra
 • KL-tomt, Ång­s­kulla, Esbo

Övriga refe­renser

 • Ser­vice­om­råden vid lands­vägar, pro­jektchef för upp­handling
 • Inlösning av natur­skydds­område, jord­dom­stols­be­handling, Mata­la­järvi, Esbo
 • Inlösning av natur­skydds­område, jord­dom­stols­be­handling, Lång­träsk, Raseborg

Kan vi vara till hjälp?