Fas­tig­hets­vär­dering

Fas­tig­hets­vär­dering som stöd för beslut­fat­tande och för bedömning av ersätt­ningar

LandPro erbjuder fas­tig­hets­vär­de­ringar bl.a. för för­verk­li­gande av bygg­projekt och för kom­munalt besluts­fat­tande. Vår mar­kan­skaff­nings­expert Katja Palmu är av Central­han­dels­kam­maren auk­to­ri­serad fas­tig­hets­vär­derare (AKA, allmän auk­to­ri­sering).

Vi erbjuder även tjänster för fas­tig­hetsköp och regi­stre­rings­ä­renden.

Kan vi vara till hjälp?